April 23, 2024

Det bestående arvet från Bruce Pascoes Dark Emu och den personliga resan bakom Black Duck

Erik Johansson
WriterErik JohanssonWriter

Inom australiensisk litteratur har få böcker väckt samtal och debatter som Bruce Pascoes Mörk Emu. Sålde över 360 000 exemplar sedan den publicerades för ett decennium sedan, och Pascoes banbrytande utforskning av förkoloniala aboriginska jordbruksmetoder har inte bara omformat uppfattningar utan också antänt en kulturell diskurs. Men det är Pascoes senaste verk, Svart Anka, författad tillsammans med sin fru Lyn Harwood, som erbjuder en djupt personlig reflektion över efterdyningarna av _Mörk Emu_s inverkan, sammanflätad med deras liv på Yumburra, deras egendom i utkanten av Mallacoota, Victoria.

Det bestående arvet från Bruce Pascoes Dark Emu och den personliga resan bakom Black Duck

Viktiga takeaways:

  • Mörk Emu har avsevärt påverkat dialogen kring aboriginernas jordbruksmetoder i Australien.
  • Bruce Pascoes nya memoarer, Svart Anka, skriven tillsammans med Lyn Harwood, fördjupar sig i deras liv efter-Mörk Emu, med fokus på personlig och miljömässig återhämtning.
  • 2019 års skogsbränder som hotade Pascoes egendom satte skarpt fokus på de påtagliga effekterna av klimatförändringarna och vikten av hållbar markförvaltning.

Pascoes Svart Anka är mer än en memoarbok; det är en berättelse som väver samman trådarna om personlig förlust, miljökatastrofer och strävan efter hållbart jordbruk och markförvaltningsmetoder. Memoarerna, som ställs mot bakgrund av 2019 års skogsbränder som härjade i området runt deras egendom, ger en intim inblick i livet för en man som har hamnat i epicentrum av en nationell debatt. Den berättar om den fysiska och känslomässiga resan för att återuppbygga inte bara en fastighet utan ett liv sammanflätat med landet och dess historia.

Vad skulle du rädda från en brand?

I en stämningsfull berättelse delar Pascoe med sig av den skakande upplevelsen av 2019 års skogsbränder och avslöjar de personliga föremål som han valde att rädda när lågorna närmade sig. Bland dessa fanns en mantel av punghud som gjordes av hans familj för hans 70-årsdag, en målning som begåvats av Lyn och en sten som gavs av farbror Jim Berg som skydd. Dessa föremål, utöver deras fysiska värde, symboliserar de djupa kopplingarna Pascoe har med sitt arv, familj och landet. Berättelsen lyfter fram de skarpa verkligheter som individer som lever i brandutsatta regioner möter, och betonar vikten av arv, gemenskapsstöd och motståndskraft inför naturkatastrofer.

Det mest användbara objektet

Pascoes återberättelse om sina mest värdefulla ägodelar sträcker sig till det praktiska med omnämnandet av hans Case-traktor, ett bevis på den dagliga verkligheten av bondgårdsliv och markförvaltning. Traktorns betydelse går utöver dess användbarhet, vilket återspeglar den fysiska belastningen från Pascoes förflutna och hans varaktiga koppling till landet. Den här berättande tråden understryker memoarens bredare tema: en uppmaning att omvärdera vårt förhållande till miljön och anta mer hållbara metoder.

En personlig och kulturell reflektion

Svart Anka står som ett kraftfullt bevis på den mänskliga andans motståndskraft och hur brådskande det är att ta itu med klimatförändringar och markförvaltningsfrågor. Pascoes reflektioner om de personliga kostnaderna för offentlig granskning, den intima kampen mot miljökatastrofer och vägen mot helande och hållbart liv erbjuder djupgående insikter i de utmaningar och ansvar vi står inför kollektivt.

När Pascoe delar med sig av sin resa, ger Pascoe en inbjudan till läsarna att överväga arvet från våra handlingar på miljön och vikten av att förstå och respektera visdomen i inhemska jordbruksmetoder. Svart Anka är inte bara en memoarbok; det är en plan för en mer hållbar och sammankopplad framtid, rotad i Australiens rika jordmån.

Black Duck: A Year at Yumburra av Bruce Pascoe med Lyn Harwood är en ledstjärna av hopp och motståndskraft, som lyser upp vägen framåt genom det förflutnas visdom. När Pascoe förbereder sig för att dela med sig av sina insikter på författarfestivalerna i Melbourne och Sydney, fortsätter hans arbete att inspirera och utmana oss att föreställa oss en bättre, mer hållbar värld.

About the author
Erik Johansson
Erik Johansson
About

Erik Johansson, en dynamisk duo av svensk kulturell rikedom och en djup kärlek till spel, står som en stadig fyr inom området för lokaliserat casinoinnehåll. Han ser till att varje spel klingar med den autentiska svenska andan.

Send email
More posts by Erik Johansson
ThunderPick
Bonus $2 000
En blandning av kulturer och komedi: The Making of "King of Mahjong"
2024-05-16